Välkommen till

Mölnlyckes Haga – naturligt nära

Med stilfull och omväxlande arkitektur i vackert grönområde och med god tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik, är Mölnlyckes Haga en naturlig del av Mölnlyckes levande stadskärna.

Om Mölnlyckes Haga

Mölnlyckes Haga är en viktig pusselbit i utvecklingen av Mölnlycke tätort. Området ska kännetecknas av varierande arkitektur med tydlig förankring i samtiden. Bebyggelsen med flerbostadshus, radhus, småhus och samhällsservice i blandad typologi knyter på ett naturligt sätt an till omgivningarna och landskapet.

Här bildar grönskan en grön kil genom dalen och skapar en självklar plats för äldre lövträd och befintlig flora som ger området dess speciella karaktär. Dagvattenlösningar och andra tekniska faciliteter görs med stor omsorg, liksom de mötesplatser och lekplatser som blir naturliga inslag i området.

Mölnlyckes Haga, med cirka 600 nya bostäder, angränsar till bostadsområden och arbetsplatser i öster men även till naturområden vid Wendelsbergsparken och Landvettersjön. Tack vare god tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik, bidrar Mölnlyckes Haga till att utveckla och förstärka den redan levande stadskärnan i Mölnlycke centrum.

Så varmt välkommen till Mölnlyckes Haga
– naturligt nära.

Läs mer om projektet här

Har du synpunkter att dela med dig av?

Kontakta oss

Vill du göra en intresseanmälan?

Kontakta oss

Kort om projektet

  • Cirka 600 bostäder fördelade på flerbostadshus, radhus och småhus.
  • Området är direkt förankrat till Mölnlyckes tätort, endast 1,5 km från centrum.
  • Närhet och tillgång till god infrastruktur för buss, bil, cykel och fotgängare.
  • Nära anslutning till naturområden vid Wendelsberg, Landvetter och Delsjön.
  • Blandstad med bostäder, lokaler och samhällsfunktioner, i olika upplåtelseformer.
  • Hög arkitektonisk kvalitet med gedigna material som puts, trä och tegel.
  • Dalen i området bevaras med fokus på ekologisk och social hållbarhet.
  • Mötes- och lekplatser, cykel- och promenadstråk och eventuellt plats för stadsodling.

Mölnlyckes Haga
– naturligt nära

För mer information om projektet kontakta:

Pär Falk, Kålltorps Projektutveckling
0707 – 23 97 54
par.falk@kalltorpsprojektutveckling.se

Therese Kilenstam, Tornstaden Projektutveckling
0707 – 556 01 69
therese.kilenstam@tornstaden.se